KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY:
inż. Aneta Samek
SPECJALISTA ds.
FINANSOWYCH:
  KIEROWNIK
DZIEKANATU:
inż. Grażyna Jastrzębska   lic. Beata Szostak
SPECJALISTA ds.   SPECJALIŚCI:
INFORMATYKI:   mgr Urszula Czarska, mgr Natalia Góralczyk,
mgr inż. Marek Tupta   mgr Agnieszka Knap, Małgorzata Kuchta,
ADMINISTRATOR
BUDYNKÓW:
  mgr Małgorzata Madej-Matlak, Renata Nowak,
mgr Elżbieta Sencio

mgr inż. Adam Cholewka

  SAMODZIELNI REFERENCI:
    Renata Czajka, inż. Justyna Gonciarczyk,
Ewelina Kuźmicka, mgr inż. Barbara
Liana-Papuga, mgr Natalia Porabik,
mgr Anita Tokarska, mgr Anna Traczyk
    STARSI REFERENCI:
    lic. Aneta Pieczara