Przypominamy, że co roku Małopolska Fundacja Stypendialna prowadzi Program Stypendialny Sapere Auso . O stypendia mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia m.in. naukowe lub starać się o wygraną w Konkursie Hochtief Polska SA dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu m.in. budownictwa.