Studenci 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia oraz studenci 8 semestru i studenci oczekujący na powtórzenie 9 semestru -  studiów niestacjonarnych I stopnia, są zobowiązani do złożenia w jednostkach dyplomujących deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej, w terminie do 15 czerwca 2018 r. Wzór deklaracji zamieszczony jest na stronie internetowej http://antyplagiat.pk.edu.pl).