Zasady udzielenia wsparcia finansowego ze środków DS osobom przed: