Dziekan prof. Andrzej Szarata ogłasza konkurs, w ramach którego nastąpi podział środków finansowych w ramach dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców (do 35 roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich (DS-M).

Termin składania wniosków upływa 22 czerwca br.

Regulamin podziału dotacji celowej DS-M

Wymagane formularze