Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne - semestr zimowy 2019/20, lata nieparzyste (termin dla lat parzystych minął):

Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mailowy układającego rozkład zajęć w terminie: 01.09.2019 r. (formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane pod uwagę, jeśli dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone).


Formularz dotyczący zgłaszania liczby godzin i terminów konsultacji na studiach niestacjonarnych (dla Dyrektorów jednostek WIL):