Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne:

Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mailowy układającego rozkład zajęć w terminie:

26.06.2023 r. - lata parzyste;

14.07.2023 r. - lata nieparzyste.

Formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane pod uwagę, jeśli dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone na rozkładzie zajęć.