Uroczyste Rozdanie Dyplomów z Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2018

W piątek 29 czerwca w Pawilonie Konferencyjno - Wystawowym "Kotłownia" odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów z USSKN. Uroczystości przewodniczyli: Rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara oraz Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek.

W pierwszej kolejności Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera wręczył nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów przy Politechnice Krakowskiej. Fundacja przyznała trzy nagrody I stopnia i cztery wyróżnienia. Nagrodę I stopnia z Wydziału Inżynierii Lądowej otrzymała inż. Aleksandra Majewska - Laureatka Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2018, absolwentka I stopnia studiów na kierunku Budownictwo, członkini Studenckiego Koła Naukowego Zastosowań Informatyki, którego opiekunem jest dr Irena Jaworska. Referat laureatki pt.: Modelowanie komputerowe w programach Revit i Robot na przykładzie projektu dworca kolejowego w Zakopanem podczas tegorocznej USSKN na WIL zajął I miejsce.

Laureatom, uczestnikom, a także opiekunom z Wydziału Inżynierii Lądowej dyplomy oraz nagrody wręczał Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek, Dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych na PK dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak oraz Pełnomocnik Dziekana WIL ds. Kół Naukowych dr inż. Aneta Nowak-Michta.

Dyplomy oraz nagrody otrzymali studenci I stopnia, za zajęcie:

  • I miejsca: Szymon TRZEBUNIAK, (III rok) za referat pt. „Porównanie wybranych technologii termoizolacji dachów skośnych,” KN Organizacji Budownictwa, opiekunowie: dr inż. Jarosław Malara i mgr inż. Damian Wieczorek
  • II miejsca: Justyna SZAFRANIEC, (III rok) za referat pt. „Beton inaczej,” KN Organizacji Budownictwa, opiekunowie: dr inż. Jarosław Malara i mgr inż. Damian Wieczorek
  • III miejsca: Michał FRANIK, (III rok), Mateusz ZAWŁOCKI, (III rok), za referat pt. „Ogrzewanie płaszczyznowe”, KN Organizacji Budownictwa, opiekunowie: dr inż. Jarosław Malara i mgr inż. Damian Wieczorek

oraz studenci II stopnia, za zajęcie:

  • I miejsca: inż. Aleksandra MAJEWSKA, (I rok), za referat pt. „Modelowanie komputerowe w programach Revit i Robot na przykładzie projektu dworca kolejowego w Zakopanem”, KN Zastosowań Informatyki, opiekun: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
  • II miejsca: inż. Wojciech JANKOWSKI, (II rok), inż. Szymon POGODA, (II rok), Mateusz NOWAK-GĄSOWSKI, (II rok) za referat pt. „Połączenia kolejowe Polski i Węgier w okresie międzywojennym”, KN Dróg Kolejowych, opiekun: mgr inż. Dorota Błaszkiewicz
  • III miejsca: Kinga JĘDRZEJEK, (II rok), inż. Monika ŚWIERCZEK, (II rok), Sylwia TOMCZYK, (II rok) za referat pt. „Problemy techniczne budowy obiektów w gęstej zabudowie miejskiej, w historycznych centrach miast”, KN Konstrukcji Żelbetowych CONKRET, opiekun: dr inż. Teresa Seruga

Na Wydziale Inżynierii Lądowej w USSKN 2018 wzięło udział 44, spośród 256 uczestników z wszystkich Wydziałów Politechniki Krakowskiej. Wszyscy uczestnicy sesji, którzy zaprezentowali ogółem 26 posterów otrzymali podczas wręczenia nagród dyplomy, a także otrzymali od Dziekana WIL dr hab. inż. Andrzej Szaraty, prof. PK nagrody książkowe oraz gadżety WIL.

 Opracowała: Dr inż. Aneta Nowak-Michta, pełnomocnik Dziekana WIL ds. Kół Naukowych

Galeria zdjęć