Drukuj

tytuł pracy doktorskiej: “Modelowanie dostępności miejskiego transportu zbiorowego"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport