W związku ze spotkaniem z JM Rektorem PK w sprawie zagadnień wynikających z Ustawy 2.0, które będzie się 22 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.45, w auli na I p. budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego "Działownia", ul. Warszawska 24, Rektor ogłasza godziny rektorskie od 14.30 do 16.00.