W dniach 17-18 listopada 2018 w Krakowie odbędzie się #Map_IT! Mapping Hackathon. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych informatyką, GIS-em, naukami przyrodniczymi, gospodarką przestrzenną, logistyką, a także do programistów wykorzystujących mapy cyfrowe i dane przestrzenne.

Zadaniem drużyn będzie budowa działającego prototypu rozwiązania wykorzystującego Here Api w ramach jednego z proponowanych tematów:

  • Environment
  • Smart Cities
  • Smart Mobility
  • Public Transportation & Logistics
  • Social Responsibility
  • Sports & Tourism


Podczas trwającego 24 godziny hackathonu uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach z Here Api, które prowadzone będą przez pracowników HERE.  Mentorami wydarzenia są przedstawiciele firm i instytucji, którzy będą służyć uczestnikom swoją wiedzą w trakcie trwania prac. Kryteria oceny powstałych projektów będą uwzględniać kreatywność, interdyscyplinarność i możliwość praktycznego wykorzystania. Konieczna jest rejestracja, która trwa do 10 listopada 2018.