Drukuj

Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi studia w dwóch trybach:

Ze względu na charakter i poziom kształcenia prowadzone są studia:

Obecnie Wydział Inżynierii Lądowej kształci na kierunkach:

W ramach kształcenia międzywydziałowego WIL prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Gospodarka Przestrzenna i Inżynieria Czystego Powietrza.

W ramach tych kierunków kształcenie odbywa się w specjalnościach (oprócz studiów stacjonarnych I stopnia).

Dla wyróżniających się studentów istnieje możliwość indywidualnego planu i programu zajęć, uzgodnionego z opiekunem naukowym.

Zajęcia prowadzone są w następujących formach:

Wydział Inżynierii Lądowej organizuje również obozy naukowe, obozy sportowe oraz wycieczki szkoleniowe.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy:

Ukończenie wydziału na kierunku budownictwo, stanowi podstawę do podjęcia przez absolwenta starań o uprawnienia budowlane. Takiej podstawy nie stanowi ukończenie pozostałych kierunków.

Studenci naszego Wydziału mogą realizować fragment studiów w uczelniach zachodnich w ramach stypendiów Erasmus+