Informujemy, że podczas IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, która odbyła się w dniach 23-24.11.2018 r. studenci, reprezentanci wydziałowych Kół Naukowych Konstrukcji Żelbetowych CONKRET oraz Systemów Komunikacyjnych zdobyli wiele nagród i wyróżnień.

Reprezentantki KN CONKRET - studentki IV roku - Anna Zawisza i Aleksandra Leszczyńska występujące z referatem "Zbrojenie słupów stalą SAS670/800 - o wysokiej wytrzymałości w porównaniu z tradycyjnym zbrojeniem" zajęły I miejsce w bloku Architektura i budownictwo. W tej samej kategorii wyróżnione zostały dwa referaty Studenckiego Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych: "Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miechowa" - Gabriela Frań, Justyna Hammer; "Kształtowanie przestrzeni publicznej przed dworcami kolejowymi na przykładzie dworca Kraków Płaszów" - Małgorzata Stec, Joanna Tobiasz. Ponadto w bloku Ekonomia I miejsce zajął referat Studenckiego Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych "Problemy transportowe małych miast oraz próba ich rozwiązania na przykładzie Miechowa" - Andrzej Bąk, Jakub Salach.

Gratulujemy!

Pełne wyniki Sesji

Na fotografii udostępnionej przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych od lewej: Joanna Tobiasz (gospodarka przestrzenna, KNSK), Małgorzata Stec (gospodarka przestrzenna, KNSK), Anna Zawisza (budownictwo, Conkret), Aleksandra Leszczyńska (budownictwo, Conkret), Pełnomocnik Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytety Technologicznego w Szczecinie ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz, Andrzej Bąk (gospodarka przestrzenna, KNSK), Jakub Salach (transport, KNSK), Gabriela Frań (gospodarka przestrzenna, KNSK), Justyna Hammer (gospodarka przestrzenna, KNSK).