W Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej 14 czerwca 2018 roku odbyło się seminarium naukowe prezentujące wyniki uzyskane w międzynarodowym projekcie badawczym „Grispe Plus – Valorisation of knowledge for specific profiled steel sheets” (Grispe Plus – waloryzacja stanu wiedzy na temat specyficznie profilowanych blach stalowych).

Nazwa „Grispe Plus” jest akronimem grantu naukowego finansowanego przez Unię Europejską w ramach funduszu Research Fund for Coal and Steel, którego Politechnika Krakowska jest pełnoprawnym partnerem. Owocem spotkań - gdyż w przeddzień seminarium w Katedrze Konstrukcji Metalowych działającej w strukturach Wydziału Inżynierii Lądowej PK, odbyło się również robocze spotkanie międzynarodowego komitetu zarządzającego projektem - jest specjalistyczne wydawnictwo monograficzne zawierające szczegółowe instrukcje projektowania i przykłady obliczeniowe odnoszące się do propozycji prezentowanych podczas spotkań.

Więcej o projekcie

Sprawozdanie ze spotkania