Sesja zimowa 2018/19:

 • Ostateczna data zaliczenia przedmiotów z semestru zimowego upływa dnia 15 lutego 2019 r.
 • Osoby, które uzyskają wpis z długiem kredytowym na semestr letni, mogą uzupełnić braki z semestru zimowego do dnia 15 marca 2019 r. Po tym terminie zostaną naliczone opłaty za brakujące przedmioty.
 • Ostateczny termin składania ocenionych prac dyplomowych (dot. studentów semestru dyplomowego): 15 lutego 2019 r.
 • Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 24 lutego 2019 r.
 • Osoby, które realizowały w semestrze zimowym przedmioty w trybie awansu, są zobowiązane złożyć karty awansowe w Dziekanacie do dnia 15 marca 2019 r.
 • Obniżka czesnego za uzyskaną średnią 4,5 z terminowo zaliczonego semestru, jest przyznawana automatycznie (decyzje w tej sprawie, podejmowane będą po zamknięciu sesji poprawkowej i rejestracji wszystkich studentów na semestr letni 2018/19).

 

Ostateczne terminy składania podań na semestr letni 2018/19:

 • do 05 lutego 2019 r. – podania dot. wznowienia studiów na semestr letni 2018/19;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. przeniesienia na studia niestacjonarne na semestr letni 2018/19;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. obniżenia opłat z tytułu niskich dochodów;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. uznania uzyskanych efektów kształcenia i obniżenia opłaty z tego tytułu;
 • do 18 lutego 2019 r. – podania dot. rejestracji na semestr letni 2018/19 (dot. studentów chcących ubiegać się o urlop dziekański lub o kolejne powtarzanie danego semestru);
 • Do 13 kwietnia 2019 r. – kompletne podania dot. awansu w semestrze letnim 2018/19.

 

Podania złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie.