Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2019 r. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 80. urodzin prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi i 50-leciem odnowienia jego doktoratu. Prof. K. Flaga to wybitny naukowiec, ceniony dydaktyk, specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materiałów budowlanych. Jubilat to również były Rektor Politechniki Krakowskiej w dwóch kadencjach.

Galeria zdjęć