Miło nam poinformować, że w Konkursie Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wszystkie zgłoszenia z  Wydziału Inżynierii Lądowej PK otrzymały nagrody!

Laureatami konkursu są:

dr hab. inż. Wit Derkowski za swoją pracę habilitacyjną pt. „ Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych współpracujących z nadbetonem”,

dr inż. Jacek Magiera i zespół za książkę "BIM w praktyce. Standardy - wdrożenie - case study.",

dr inż. Mateusz Surma - za  pracę doktorską pt. „Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. W. Derkowskiego i prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi

mgr inż. Wojciech Sobota za pracę dyplomową pt. „Shotcrete technology in the construction of Solbakk Tunnel in Norway. Technologia torkretowania na budowie tunelu Solbakk w Norwegii.”, napisaną pod opieką dr hab. inż. Lucyny Domagały, prof. PK.

Wręczenie nagród odbyło się 12 lutego 2019 r. podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu. Gratulujemy! Jesteśmy dumni z nagrodzonych i spokojni, ze względu na fakt, że Wydział ma tak wybitnych naukowców oraz wypuszcza w świat takich zdolnych absolwentów.

Informacja na stronie MIiR

Na zdjęciu mgr inż. Wojciech Sobota ze statuetką.