Ubezpieczenie NNW

Informujemy, że od 1 października 2018 r. studenci WIL mogą ubezpieczać się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczycielem jest firma InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Oświadczenia

RODO – informacja

Nr polisy: EDU-A/P 052114

Wysokość składki: 40,00 zł. Dla osób wyczynowo uprawiających sport wysokość składki wynosi 53 zł.  

Suma ubezpieczenia: 23.000,00 zł.

W Polisie dla PK są zawarte również Opcje Dodatkowe:
D1: śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego do 7 tys.
D4: pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 4 tys.
Dodatkowe postanowienie dot. polisy EDU PLUS w zakresie opcji D4.
D10: koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 4 tys.
D13: koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5 tys.

Okres objęty ubezpieczeniem: 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. ubezpieczenia NNW w roku akademickim 2017/2018 (polisa InterRisk):

Czy ubezpieczenie obowiązuje również w wakacje?
Tak, ubezpieczenie obejmuje również okres wakacji. Czas ubezpieczenia to 1.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Czy ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk?
Tak, ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej to: pełna 24-godzinna ochrona ubezpieczeniowa na obszarze całego świata w tym droga do i z placówki oświatowej, podczas ferii i wakacji oraz czasu prywatnego.

Czy ubezpieczenie obejmuje pobyt studenta na wymianie w ramach Erasmus?
Tak, Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, także na Erasmusie

Czy ubezpieczenie można sprzedawać obcokrajowcom studiującym na Politechnice Krakowskiej np. w ramach programów wymiany międzynarodowej?
TAK, ubezpieczyć mogą się również obcokrajowcy, studenci PK.

Czy ubezpieczenie jest nadal ważne dla osoby, która obroniła się lub straciła status studenta np. w marcu 2019 r. czyli przed zakończeniem okresu trwania ubezpieczenia?
Tak.

Czy ubezpieczenie obowiązuje również podczas wykonywania pracy przez studenta?
Tak, ubezpieczenie obowiązuje również podczas pracy.

Informujemy, że od 2 października 2017 r. studenci WIL mogą ubezpieczać się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczycielem jest firma InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Informacja o ubezpieczeniu EDU PLUS

Ogólne warunki ubezpieczenia

Nr polisy: EDU-A/P

Wysokość stawki: 40,00 zł.

Suma ubezpieczenia: 23.000,00 zł.

Okres objęty ubezpieczeniem: 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r.

 

Informujemy, że z dniem 15.12.2016 r. zakończyła się akcja Dziekanatu WIL pośrednicząca w przyjmowaniu składek NNW na rzecz InterRisk w roku akademicki 2016/2017.

Numer polisy na rok akademicki 2016/2017 (obowiązującej od 1.10.2016 do 30.09.2017 r.) to: EDU-A/P036436.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. ubezpieczenia NNW w roku akademickim 2016/2017 (polisa InterRisk):

Czy ubezpieczenie obowiązuje również w wakacje?
Tak, ubezpieczenie obejmuje również okres wakacji. Czas ubezpieczenia to 1.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Czy ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk?
Tak, ubezpieczenie jest ważne w czasie praktyk.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
Zakres ochrony ubezpieczeniowej to: pełna 24-godzinna ochrona ubezpieczeniowa na obszarze całego świata w tym droga do i z placówki oświatowej, podczas ferii i wakacji oraz czasu prywatnego.

Czy ubezpieczenie obejmuje pobyt studenta na wymianie w ramach Erasmus?
Tak, Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, także na Erasmusie

Czy ubezpieczenie ma Assistance na terytorium Polski?
Nie, w zaproponowanym pakiecie nie ma Assistance.

Czy ubezpieczenie można sprzedawać obcokrajowcom studiującym na Politechnice Krakowskiej np. w ramach programów wymiany międzynarodowej?
TAK, ubezpieczyć mogą się również obcokrajowcy, studenci PK.

Czy ubezpieczenie jest nadal ważne dla osoby, która obroniła się lub straciła status studenta np. w marcu 2017 r. czyli przed zakończeniem okresu trwania ubezpieczenia?
Tak.

Czy ubezpieczenie obowiązuje również podczas wykonywania pracy przez studenta?
Tak, ubezpieczenie obowiązuje również podczas pracy.

Informujemy, że z dniem 15.12.2015 r. zakończyła się akcja Dziekanatu WIL pośrednicząca w przyjmowaniu składek NNW na rzecz PZU w roku akademicki 2015/2016.

Numer polisy na rok akademicki 2015/2016 (obowiązującej od 1.10.2015 do 30.09.2016 r.) to: IKC 20541012 (Wariant II określony w par. 12 pkt 2 OWU).

Często zadawane pytania i odpowiedzi PZU:

1. Co oznacza Assistance na terenie RP?
Usługi Assistance objęte polisą świadczone są na terytorium RP a ich zakres opisuje §13 poniższych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dot. Assistance).

2. Czy ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwy wypadek np. podczas pobytu w innym kraju?
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także następstwa nieszczęśliwych wypadków, które zaszły poza RP - świadczenie wypłacane jest po zakończonym leczeniu.

3. Czy ubezpieczenie obejmuje czas, gdy student wykonywał pracę?
Ubezpieczenie NNW działa 24 godz./dobę, także poza uczelnią czy podczas wykonywania pracy.

4. Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie, jeżeli obronię się do końca marca 2016 r.?
Ubezpieczenie NNW obowiązuje do 30.09.2016 r., mimo utraty statusu studenta.

5. Jaki jest czas na zgłaszanie wniosku o odszkodowanie? Tzn. ile czasu od momentu wypadku ma ubezpieczony, aby zgłosić szkodę i aby przysługiwało odszkodowanie?
Okres przedawnienia w szkodach NNW wynosi 3 lata od daty wypadku. Szkodę zgłaszamy po zakończeniu leczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dot. Assistance

Dodatkowe świadczenia