Egzamin z języka polskiego dla studentów z Ukrainy kierunku Budownictwo i Transport odbędzie się w piątek 16 czerwca 2023 r. (pisemny), natomiast ustny - w sobotę 17 czerwca 2023 r.

Oba egzaminy będą w formule online.

Przypominamy, że w prawym menu (skróty), w związku z przygotowaniami do sesji egzaminacyjnej, pojawił się kafelek Harmonogram sesji. Zalecamy regularne odwiedziny.

12 kwietnia 2023 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej odbyło się szkolenie dla nauczycieli akademickich pt. „Zmieniająca się rola nauczyciela w zmieniającym się świecie”, który poprowadziła dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej.

Aktualna tematyka wszystkim przypadła do gustu. Teraz tylko teorię trzeba przenieść na praktykę i zastosować na gruncie zawodowym.

 

fot. archiwum WIL PK

Biuro Karier PK zaprasza na bezpłatne testy predyspozycji zawodowych oraz konsultacje wyników.

Jednocześnie informujemy, że Biuro, aby połączyć świat pracodawców ze światem studentów oraz absolwentów PK założyło konto na LinkedIn-ie.

 

oferta bezpłatnych testów predyspozycji zawodowych

12 kwietnia 2023 r. ogłoszono wyniki III edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. To przedsięwzięcie, którego celem jest m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych projektów. Takie wsparcie w postaci 47 557,20 zł otrzymało m.in. Studenckie Koło Naukowe Footprint z WIL PK, na projekt "Cienkościenny ultrawysokowartościowy kompozyt cementowy zbrojony tekstyliami - budowa łodzi PKanoe".

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” wspiera działalność studenckich kół naukowych w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników,
  • transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
  • pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju!