W tytule mowa o Kole Naukowym Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych – KORNIKI, którego członkowie w dniu 21 lutego 2023 r. zwiedzali inwestycję pn.: „Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a w Krakowie”.

Korzystając z uprzejmości Generalnego Wykonawcy – firmy ŁĘGPRZEM, podczas wycieczki, studenci mieli możliwość zwiedzenia placu budowy oraz wysłuchania prelekcji na temat poszczególnych etapów prac realizowanych na inwestycji. Kierownik robót – p. Jakub Sęczkowski, szczegółowo omówił etapy prac i odpowiadał na wszystkie zadawane pytania. Studenci mieli możliwość wglądu do dokumentacji technicznej budowy. Zapoznali się m.in. z dokumentacją architektoniczną oraz z projektem warsztatowym konstrukcji dachu z drewna klejonego. Dodatkowo studenci mogli sprawdzić obliczenia statyczno-wytrzymałościowe głównych elementów konstrukcji dachu.

Głównym celem wycieczki było rozwijanie pasji studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, zwłaszcza w zakresie projektowania i realizacji konstrukcji drewnianych. Opiekunami wycieczki byli: dr inż. Dorota Kram, prof. PK, mgr inż. Klaudia Śliwa-Wieczorek oraz mgr inż. Paulina Zajdel z Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych.

fot. archiwum WIL PK