Dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, uzyskała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Przyznana kategoria świadczy o wysokim poziomie prowadzonej przez pracowników WIL działalności naukowej prezentowanej w artykułach i monografiach naukowych, patentach na wynalazki, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena jest też potwierdzeniem, iż prowadzona działalność naukowa na Wydziale ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Znamy wyniki ewaluacji. Wysoko oceniony poziom działalności naukowej prowadzonej na PK

W dniu 7 czerwca 2022 r. ogłoszono wyniki V edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów 20021/202 zorganizowanego przez miesięcznik Builder w ramach programu Builder for the Future.

Studenci z naszego Wydziału rozbili bank zdobywając I nagrodę, zgarniając wyróżnienie i 3 nagrody dodatkowe firmy DOM Construction. Na pięciu finalistów czterech jest z WIL PK.

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

 

I NAGRODA – 8.000 zł

Projekt podwieszonej kładki nad rzeką Skawinką ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej
Mariusz Spyrka
Wydział Inżynierii Lądowej
Agata Florek
Wydział Architektury
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Mentorzy: dr inż. Bogusław Jarek, dr inż. Krzysztof Ostrowski

III WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł

Projekt koncepcyjny dworca autobusowego na 8 stanowisk wraz z wstępnymi obliczeniami statycznymi
Szymon Grodowicz
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż Michał Pazdanowski

FINALIŚCI

Koncepcja drewnianej podwieszanej kładki pieszo-rowerowej w Żywcu.
Ewa Słupska
Wydział Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentorzy: dr inż. Mariusz Hebda

Modelowanie BIM budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem programów Revit i Robot
Szymon Nowak
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK.

Projekt budynku restauracyjno-hotelowego wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi
Paweł Wojtas
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż. Jacek Dębowski

Projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania trzywlotowego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
Łukasz Bukała
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż. Krystian Woźniak


NAGRODY DODATKOWE DOM CONSTRUCTION
Firma DOM Construction, partner wspierający program Builder for the Young Engineers, przeznaczyła 5.000 zł na dodatkowy fundusz nagród.

Analiza usterek oraz czasu i kosztu ich usunięcia w budynkach wielorodzinnych
Aleksandra Szadura
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr hab. inż., prof. PK Krzysztof Zima

Elewacje VETURE jako rozwiązanie ocieplenia na istniejącej warstwie ocieplenia
Jakub Kotliński i Karolina Imiołek
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr inż. Aleksander Byrdy

Modelowanie BIM budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem programów Revit i Robot
Szymon Nowak
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentor: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK.

Więcej o pracach studentów.

 

 

 

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej jest nowoczesną, międzywydziałową i unikatową w skali kraju inicjatywą Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Szkoła Transportu obejmie studentów 3 kierunków studiów: Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środki transportu i logistyka oraz Pojazdy szynowe na Wydziale Mechanicznym, a także kilku specjalności na I i II stopniu studiów.

Kandydaci na studia będą się rekrutować na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej lub Wydziale Mechanicznym, a w trakcie studiów – poza zajęciami ze swojego programu kształcenia – będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego), organizowanych na obu wydziałach.

Szkoła Transportu to dla przyszłych inżynierów szansa na realizowanie kształcenia zindywidualizowaną ścieżką, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów.

The Faculty of Civil Engineering of the Cracow University of Technology kindly invites candidates from abroad to undertake second-cycle studies in English, partial or full, in the newly opened specialization Structural Design and Management in Civil Engineering.

The studies last three semesters and begin in March of every academic year.

Information on the rules of recruitment can be found on the IRO website.
 
FEEL INVITED!

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, informujemy, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Oferta bezpłatnych szkoleń certyfikowanych dla studentów PK dostępna jest na stronie Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.


Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
* posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej: studenci studiów I stopnia posiadanie wpisu co najmniej na czwarty semestr lub studenci studiów II stopnia,
* dostarczenie do Sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru poprzedniego i wpisie na bieżący semestr.

Szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów, co niewątpliwie może być atutem przy późniejszym poszukiwaniu pracy.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. tworzy się Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 (PN-8) na PK. Centrum powołał zarządzeniem z 18 maja Rektor PK. Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 jest pozawydziałową jednostką wspomagającą prace naukowe i dydaktyczne oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zasady funkcjonowania jednostki (do czasu nadania regulaminu organizacyjnego uczelni) określa regulamin Centrum.