У повсякденному житті кожного з нас іноді можуть виникати різні труднощі, наприклад, з адаптацією до навчання, у стосунках з рідними та друзями, екзаменаційним стресом або проблеми на роботі. У Краківській Політехніці діє академічна психолого-педагогічна консультація, яка надає консультації безкоштовно. Окрім індивідуальної психологічної підтримки, тут також пропонуються групові зустрічі, спрямовані на:

- розвиток в учасників вміння справлятися зі складними емоційними ситуаціями,

- отримання психологічних знань та розуміння переваг їх практичного застосування,

- аналіз індивідуальних компетенцій та характеристик із застосуванням обраних психологічних методів.

Місцем зустрічі зазвичай є вул. Юліуша Лея 114 (Центр педагогіки та психології Краківської Політехніки, ауд. 150).

Подробиці, в тому числі список психологів тут.

 

W codziennym życiu każdego z nas mogą czasem pojawiać się różne trudności, np. w adaptacji do studiów, w relacjach z bliskimi i znajomymi, stres egzaminacyjny czy kłopoty w pracy. Na Politechnice Krakowskiej działa Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych, który udziela porad bezpłatnie. Oprócz indywidualnego wsparcia psychologicznego oferuje również spotkania w grupach mające na celu:

-wypracowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych,

-uzyskanie wiedzy psychologicznej oraz zrozumienie jakie korzyści płyną z praktycznego jej zastosowania,

-analizę kompetencji i cech indywidualnych przy zastosowaniu wybranych metod psychologicznych.

Miejsca spotkań to zazwyczaj ul. Juliusza Lea 114 (Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, pok.150).

Szczegóły, w tym dyżury psychologów tutaj.