***************************************
ДЕКАН
Д-р хаб. інж. Люцина Домаґала, проф. КП

Години прийому студентів:
Термін стаціонарних консультацій

DZIEKAN
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
Godziny przyjęć studentów

**************************************

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

PRODZIEKANI:


д-р хаб. інж. Аґнєшка ЛЕСНЯК, проф. КП
Напрямок Будівництво – денна форма навчання першого ступеня

Години прийому студентів

dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK
kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia
Godziny przyjęć studentów

 

 

 

д-р інж. Олександра ФАРОН
Напрямок Транспорт – стаціонарні курси першого та другого ступенів

Години прийому студентів

dr inż. Aleksandra FARON
kier. Transport - st. stacjonarne I i II stopnia
Godziny przyjęć studentów

******************************************