tytuł pracy doktorskiej: „Modelowanie kosztów wykonania systemów fasadowych budynków użyteczności publicznej"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.04.2019r.