tytuł pracy doktorskiej: „Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym"
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: budownictwo/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.10.2014r.