tytuł pracy doktorskiej: „Modelling the impact of real-time crowding information in urban public transport networks” („Modelowanie oddziaływania informacji w czasie rzeczywistym o napełnieniu pasażerskim w sieciach miejskiego transportu zbiorowego”
dziedzina: nauki techniczne / nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: transport/ inżynieria lądowa, geodezja i transport

data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2018r.