Małopolski Inżynier Budownictwa 2021 z Wydziału Inżynierii Lądowej PK - mgr inż. Łukasz Ślaga, został właśnie Polskim Inżynierem 2022 roku! 27 września 2023 r. rozstrzygnięto 60. edycję konkursu. Pan mgr inż. Łukasz Ślaga zdobył główną nagrodę w Konkursie Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za rok 2022.

Mgr Ł. Ślaga został nagrodzony za projekt czterech cylindrycznych zbiorników retencyjnych z betonu sprężonego (każdy o pojemności jednostkowej V = 15 376 m3) stanowiących zasadniczą część oddanego do użytkowania w listopadzie 2022 roku systemu retencyjnego dla miasta Wrocław. Zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 61 504 m3 zostały wybudowane na terenie przepompowni Portu Południe we Wrocławiu i stanowią jeden z największych systemów retencji ścieków wykonany z betonu sprężonego w Europie. Laureat wraz z Zespołem projektowym opracował dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy) oraz pełnił nadzór autorski nad realizacją.

Szczegóły projektu:

Zbiorniki zaprojektowano jako monolityczne, wolnostojące cylindryczne zbiorniki z betonu sprężonego o promieniu wewnętrznym R=23,25 m, wysokości ściany H=11,82 m i grubości ściany h=0,40 m. Komory zbiorników przykryto geometrycznymi, samonośnymi aluminiowymi kopułami, przymocowanymi do cylindrycznych ścian na ich górnej krawędzi. W projekcie zbiorników zrealizowano kilka nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych autorstwa Zespołu projektowego.

Jednym z największych wyzwań współczesnych miast jest przystosowanie się do skutków zmian klimatu (np. nagłych lub długotrwałych nadmiernych opadów, których standardowo zaprojektowana oczyszczalnia ścieków – bez względu na to, jak duża – nie jest w stanie oczyścić). Wybudowane zbiorniki przeznaczone są do okresowego retencjonowania nadmiarowych, ogólnospławnych ścieków pogody deszczowej w ilości Q=4,5 m3/s z centralnych i południowych obszarów Wrocławia do chwili unormowania się po ponadnormatywnych opadach atmosferycznych pracy Oczyszczalnia Ścieków w Janówku i możliwości ich oczyszczenia. Zrealizowana inwestycja pozwala na zabezpieczenie przed awaryjnymi zrzutami ścieków pogody deszczowej przelewem burzowym do rzeki Odry a w konsekwencji do poprawy stanu wód w Odrze – drugiej najdłuższej rzece w Polsce. Dodatkowo, zbiorniki retencyjne stanowią bufor pozwalający na magazynowanie nadmiarowej ilości ścieków (ponad hydrauliczną wydajność Oczyszczalnia Ścieków w Janówku) w okresach szczytowej jej pracy, dzięki któremu możliwe będzie wyrównanie stopnia wykorzystania oczyszczalni w cyklu dobowym. Ponadto, zbiorniki retencyjne posłużą jako magazyn ścieków w sytuacjach awaryjnych (awarie sieci lub obiektów oczyszczalni), a także w czasie krótkich przestojów technologicznych lub remontowych WOŚ „Janówek” zapewniając możliwość ponad dobowej retencji dopływu ścieków pogody bezdeszczowej z przepompowni Port Południe. Łączna pojemność wszystkich zbiorników to ponad 60 tysięcy m3, czyli tyle, ile pomieści 19 basenów olimpijskich.

Do chwili obecnej w zbiornikach okresowo retencjonowano ponad 1,5 miliona metrów sześciennych ścieków pogody deszczowej. Zbiorniki zostały (do chwili obecnej) również kilkukrotnie wykorzystane do czasowego retencjonowania ścieków bytowych na czas wyłączenia z użytkowania Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ) Janówek i przeprowadzenia prac remontowych.

Zespół pod kierownictwem  mgr. Ł., Ślagi wykonał zadanie na rzecz Generalnego Wykonawcy Inwestycji – Inżynierii Rzeszów S.A. Inwestorem zadania „Budowa zbiorników retencyjnych z pompownią i infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbiórką obiektów kolidujących z projektowanym układem retencji na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe we Wrocławiu” było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Zdj. archiwum prywatne Ł.Ślagi