Wydział Inżynierii Lądowej może być dumny z osiągnięcia naszych dwóch naukowczyń.

Na łamach czasopisma Springer Materials and Structures, ukazały się Rekomendacje RILEM dotyczące przeprowadzania badań w kierunku oceny podatności betonu na odpryskiwanie w pożarze.

Pracą, która powstała jako efekt działań komitetu RILEM TC 256-SPF: w ramach prac Work Grup 3.2 – Screening test, kierowała dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK we współpracy z dr inż. Katarzyną Mróz z Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych WIL PK.

W zespole współpracowali ze sobą również eksperci z czołowych jednostek europejskich zajmujących się odpornością ogniową konstrukcji betonowych: CSTB, Lund University, Research Institutes of Sweden (RISE), CERIB France, University of Sheffield, University of Bordeaux, Newcastle University, Politecnico di Milano, University of Edinburgh i inni.

Badania umożliwiające realizację badań zgodnie z rekomendacją są wykonywane w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych dzięki systemowi badawczemu jaki powstał w ramach pracy doktorskiej dr inż. Katarzyny Mróz ze środków projektu NCN PRELUDIUM 12 “Influence of restraint of thermal strains on characteristic of concrete spalling in fire”.

Rekomendacja RILEM