Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Drewnianych i Innych Surowców Tradycyjnych – KORNIKI w dniu 30.10.2023 zwiedzili inwestycję pn.: „Przebudowa poddasza kamienicy przy ul. Floriańskiej 32 w Krakowie”.

Korzystając z uprzejmości kierownika budowy Pana Tomasza Muchy, podczas wycieczki studenci mieli możliwość zwiedzenia placu budowy oraz wysłuchania prelekcji na temat poszczególnych etapów prac realizowanych na inwestycji. Kierownik budowy, szczegółowo omówił zakresy prac i odpowiadał na wszystkie zadawane pytania. Studenci mieli możliwość wglądu do dokumentacji technicznej budowy. Zapoznali się m.in. z dokumentacją architektoniczną oraz z projektem konstrukcji dachu z drewna. Główną atrakcją była możliwość zobaczenia tradycyjnej konstrukcji dachu a zwłaszcza węzłów realizowanych na połączenia ciesielskie. Kierownik budowy zadeklarował przekazanie wyciętego węzła (połączenie: słupa, płatwi, mieczy, kleszczy, zastrzału oraz krokwi) na cele dydaktyczne Katedrze L-03.

Głównym celem wycieczki było rozwijanie pasji studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, zwłaszcza w zakresie projektowania i realizacji konstrukcji drewnianych. Opiekunami byli dr inż. Dorota Kram, prof. PK, mgr inż. Klaudia Śliwa-Wieczorek oraz mgr inż. Paulina Zajdel z Katedra Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych WIL PK.

Galeria zdjęć

Zdj. archiwum SKN Korniki