W dniach 16-17 października 2023 r. przedstawiciele hiszpańskiej Firmy Flexbrick: Dr. Pedro Casariego Vales, Rafael Pardo i Miguel Eduardo Lopez uczestniczyli w badaniach mechanicznych oraz dynamicznych systemu elewacyjnego w kierunku pozapłaszczyznowym, realizowanych w ramach projektu MEzeroE Measuring Envelope project, products and systems contributing to healthy, nearly zero-energy buildings, Horizon 2020 No.953157.

Badania zostały przeprowadzone w ramach wyodrębnionej w projekcie sublinii mechanicznej pod kierownictwem lidera projektu w PK: prof. dr hab. inż. Arkadiusza Kwietnia (L-08) w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowalnych (L-12) przy współudziale Laboratorium Badań Odkształceń i Drgań Budowli (L-15). Badania przeprowadzili: mgr inż. Jarosław Chełmecki (L-15), mgr inż. Tomasz Lisowicz (L-12), dr inż. Łukasz Hojdys (L-01) i dr inż. Piotr Krajewski (L-01). Stanowisko badawcze zostało zbudowanie i przygotowane do badań pod nadzorem Kierownika dr inż. Stanisława Kańki przez pracowników Laboratorium L-12: Zbigniew Szlachetka, Artur Marzec i Miłosz Partyka.

Podczas spotkania partnerzy z Firmy Flexbrick zostali zapoznani przez koordynatorkę badań dr inż. Anetę Nowak-Michta (L-11) z dostępną w ramach projektu MEZeroE ofertą badań oraz infrastrukturą laboratoriów WIL. Szczegółowo sublinię trwałościową zaprezentowała dr inż. Marta Dudek (L-02).

Po spotkaniu Partnerzy z Flexbrick poinformowali Projekt oficera MEZeroE, iż uzyskane wyniki badań są bardzo obiecujące i są zainteresowani opublikowaniem artykułu naukowego we współpracy z PK.

Spotkanie zorganizował prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień (L-08) oraz dr inż. Aneta Nowak-Michta (L-11).

 

fot. Jan Zych