Wydział rozpoczyna kolejną, niezwykle szeroką współpracę, tym razem z firmą UNIBEP. Skorzystają na niej również studenci studiów w języku ukraińskim prowadzonych na WIL.

UNIBEP weźmie udział w organizowaniu praktyk i wizyt zawodowych oraz wykładów dla studentów Wydziału IL. Przedsiębiorstwo będzie uczestniczyć również w formułowaniu tematów prac dyplomowych. W przyszłości zapewnia o możliwości zatrudniania absolwentów naszego Wydziału.  Dodatkowo firma ufundowała nagrody w postaci stypendiów dla  wyróżniających się w nauce studentów  będących obywatelami Ukrainy, studiujących na kierunku Budownictwo. 

Nasi naukowcy będą prowadzić szkolenia, kursy, studia podyplomowe i doktoraty wdrożeniowe dla pracowników UNIBEP; opracowywać ekspertyzy na potrzeby firmy i wspierać pracowników przedsiębiorstwa w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych. Strony wspólnie planują organizować seminaria, webinary i konferencje.

Umowa została podpisana w gabinecie JM Retora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Szaraty.

od lewej: prof. Andrzej Szarata, prof. Lucyna Domagała, Aneta Andruszkiewicz - dyrektor HR w Unibep SA oraz Dariusz Blocher -prezes Zarządu Unibep SA / fot. Jan Zych