W ostatnim czasie Wydział odwiedzili uczniowie zaprzyjaźnionych szkół.

27 listopada 2023, w śnieżne poniedziałkowe przedpołudnie uczniowie Technikum Budowlanego (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. J. Tischnera) w Limanowej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (dr inż. Dominikę Dębską, dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Macieja Urbana, dr inż. Teresę Zych). Uczniowie zdobywali wiedzę z technologii i właściwości materiałów budowlanych (kamienia, betonów zwykłych, betonów samozagęszczalnych, polimerów). Chińskie przysłowie mówi: "Nauczyciel otwiera drzwi, a uczeń wejść musi sam". Nauczyciele akademiccy "otworzyli drzwi" do wiedzy materiałowej. Może te zajęcia o charakterze empirycznym nie tylko zachęciły uczniów do wejścia do "otwartych drzwi", ale także do kształcenia się w przyszłości na naszym Wydziale?

4 grudnia 2023 uczniowie Technikum Budowlanego (Zespół Szkół nr 1) w Limanowej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (dr inż. Dominikę Dębską, dr inż. Małgorzatę Lenart, dr inż. Teresę Zych). Zajęcia dotyczyły technologii i właściwości materiałów budowlanych (betonu, kamienia, ceramiki, polimerów). Leonardo da Vinci powiedział: "Mądrość to córka doświadczenia". Może te zajęcia o charakterze empirycznym nie tylko zachęciły uczniów do zdobywania mądrości/wiedzy przez doświadczenie, ale także do kształcenia się w przyszłości na naszym Wydziale?

Mocno wierzymy, że gościliśmy naszych przyszłych studentów.