Katedra Zarządzania w Budownictwie WIL PK jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu szkoleń dla studentów, których tematem jest zastosowanie technologii BIM w kosztorysowaniu i organizacji robót budowlanych.

To właśnie z inicjatywy pracowników Katedry p. dr hab. inż. Krzysztofa Zimy, prof. PK i dr inż. Damiana Wieczorka odbył się cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów WL pn „Technologia BIM w kosztorysowaniu i organizacji budowy”.

Dotychczas odbyły się cztery szkolenia w okresie od kwietnia – grudnia 2022 r., a że cieszyły się dużym zainteresowaniem rozpoczęto właśnie ich kontynuację. W listopadzie 2023 r. uruchomiono kolejne dwie edycje.

Czas trwania szkoleń wynosi osiemdziesiąt godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia studenci zapoznają się z programem Revit, Navisworks Manage, BIM360 Design. Program zajęć obejmuje m.in. modelowanie wybranych obiektów, automatyzację pracy w Dynamo, modelowanie Rodzin (bloki), symulację procesu budowy, chmurę punktów, inwentaryzację obiektu  oraz przedmiary. Zajęcia odbywają się w dwóch systemach -  w weekendy oraz w ciągu tygodnia. W każdej grupie  szkoleniowej jest 12 studentów. W większości są to studenci specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB), którym program szkolenia był dedykowany. Szkolenia, poprowadzone przez firmę bim.edu.pl, kończą się uzyskaniem Certyfikatu Autodesk.

Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu projektu POWER „REG – region uczący się”.