Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej ogłasza ostateczną listę rankingową do stypendium rektora - studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Studentom, których numery albumów zostały umieszczone na ostatecznej liście rankingowej zostało przyznane stypendium. Wypłaty wszystkich stypendiów będą do końca kwietnia.

lista rankingowa