18 kwietnia 2024 r. przedstawiciele naszego wydziału mgr inż. Jakub Grącki - wykładowca i opiekun Koła Naukowego Organizacji Budownictwa wraz ze studentami z koła: Aleksandrą Błyszczuk, Filipem Figas i Piotrem Greczkowskim odwiedzili I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu oraz Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie.

Podczas wizyty przedstawiono zasady rekrutacji na nasz Wydział. Studenci opowiedzieli o tym, jak się u nas studiuje oraz o udogodnieniach typu dodatkowe zajęcia z matematyki. Zorganizowano również mini konkurs, w którym nagrodami były zestawy gadżetów wydziałowych.

Spotkania odbyły się ramach działań promocyjnych Wydziału, które ma zachęcić uczniów do studiowania na WIL PK.