Na podstawie umowy Politechniki Krakowskiej i spółki Koleje Małopolskie, która została podpisana 8 maja 2024r.  studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Mechanicznego będą mogli korzystać z wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń oraz wsparcia przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych m.in. poprzez:

  • opiniowanie przez specjalistów Kolei Małopolskich programów kształcenia na kierunkach, związanych z transportem kolejowym i systemami transportowymi
  • włączanie do programów kształcenia tematyki transportu regionalnego,
  • proponowanie tematów prac dyplomowych opartych na rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań inżynierskich pojawiających się w działalności spółki
  • realizację studenckich praktyk i staży,
  • udział w zajęciach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowo-technicznych.

Zdjęcie: Uczestnicy współpracy i uroczystego podpisania porozumienia, od lewej: dr inż. Mariusz Dudek, kierownik Katedry Systemów Transportowych WIL PK, dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK, kierownik Katedry Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu WIL PK, dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, zastępca kierownika Katedry Systemów Transportowych WIL PK, Mariusz Sowiński, zastępca dyrektora w Departamencie Utrzymania Kolei Małopolskich, dr hab. inż. Lucyna Domagała, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK, Tomasz Warchoł, prezes spółki Koleje Małopolskie, prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, dr inż. Iwona Zwierzyk-Klimek, pełnomocnik Zarządu Kolei Małopolskich, dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prodziekan Wydziału Mechanicznego PK / Fot. Jan Zych