W dnuaich 15-18 maja 2024 r. odbyło się 16th International Symposium on Human-Induced Vibrations and Seismic Influence on Structures (#HIVIB2024).

Sympozjum miało na celu zgromadzenie naukowców akademickich i specjalistów z zakresu inżynierii lądowej w celu przedstawienia i omówienia #teoretycznych i #eksperymentalnych metod analiz zagadnień dynamicznych konstrukcji inżynierskich. W sympozjum uczestniczyli również nasi studenci.

Organizatorzy przekazuję wyrazy wdzięczności sponsorom za wsparcie, które umożliwiło realizację tego przedsięwzięcia. Ich obecność i zaangażowanie były kluczowe dla sukcesu sympozjum, a mowa o: ABB Ltd., Aspekt Laboratory Ltd., Dewesoft, Envibra Ltd., EC TEST Systems Ltd., ERBET Ltd., MMR Group TransComfort Ltd. oraz REKMA Ltd. Wsparciem w organizacji natomiast służyli: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski.

 

fot. J. Zych