Konkurs organizowany jest przez firmę TMSYS we współpracy z Katedrą Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i skierowany jest do wszystkich studentów Politechniki Krakowskiej. Partnerami inicjatywy są KD Construction i PBW Inżynieria.

Konkurs trwa od 14 maja do 14 sierpnia 2024. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 14 września 2024 r., a wręczenie nagrody podczas inauguracji roku akademickiego 24/25, w październiku br. Uwag! atrakcyjne nagrody: 1000 zł i płątny staż w KD Construction. 

Regulamin