1. dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Witold Cecot
 3. prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
 4. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
 5. prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak
 6. prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
 7. prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
 8. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
 9. prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
 10. prof. dr hab. inż. Artur Radecki - Pawlik
 11. prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina
 12. prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
 13. prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 14. prof. dr hab. inż. Andrzej Truty
 15. prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
 16. prof. dr hab. inż. Lidia Żakowska
 17. dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK
 18. dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. PK
 19. dr hab inż. Wojciech Drozd, prof. PK
 20. dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 21. dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK
 22. dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
 23. dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
 24. dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK
 25. dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
 26. dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
 27. dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
 28. dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
 29. dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK
 30. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
 31. dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
 32. dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK
 33. dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
 34. dr hab. inż. Elżbieta Stanaszek-Tomal, prof. PK
 35. dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK
 36. dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
 37. dr hab inż. Adam Wosatko, prof. PK
 38. dr hab. inż. Bogusław Zając, prof. PK
 39. dr hab inż. Tomasz Zdeb, prof. PK
 40. dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK
 41. dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK
 42. dr hab inż. Paweł Szeptyński

Zaproszeni z głosem doradczym

prof. dr hab. Stanisław Belniak
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
dr hab. inż. Yevhen Aloshynskyi, prof. PK
dr hab. inż. Krzysztof Chudyba, prof. PK
dr hab. inż. Piotr Kozioł, prof. PK
dr hab. inż. Juliusz Sołkowski, prof. PK
dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK