Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej przyzna w roku 2024 nagrody za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia osiągnięcia w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów studiów I stopnia, a także studentów lub absolwentów II stopnia studiów w Politechnice Krakowskiej, którzy nie ukończyli 25 lat życia. Przyznane przez Zarząd Fundacji nagrody wraz z gratyfikacją finansową zostaną wręczone podczas inauguracji roku akademickiego 2024/2025. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie potwierdzonego przez Wydział formularza zgłoszeniowego. Termin złożenia w Dziekanacie WIL - do 9 lipca 2024 r.

Regulamin określający zasady przyznawania nagród przez Fundację Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery oraz Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się na stronie fundacji.