Porozumienia

W dniu 12 września 2023 r.  JM Rektoa PK, prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata i reprezentująca Zarząd Dróg Miasta Krakowa Dyrektor mgr Magdalena Nowak - Obrzut, podpisali porozumienie dot. Wydziału Inżynierii Lądowej. Udział w spotkaniu brała również Dziekan Wydziału IL, dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK.

To ramowe sektorowe porozumienie edukacyjne o współpracy obejmuje regulacje dot. praktyk studenckich, wizyt zawodowych i wykładów dla studentów, wsparcia w tworzeniu prac dyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wydziału. Pracownicy Wydziału, specjaliści w zakresie infrastruktury drogowej, będą w zamian służyć pomocą w badaniach istotnych dla partnera, realizować ekspertyzy, brać udział w rozmaitych projektach ZDMK i współdziałać w organizacji konferencji.

Porozumienie jest kolejnym, zawartym z partnerem z otoczenia gospodarczego, które służyć ma rozwojowi Wydziału, a jego absolwentom ułatwić wejście na rynek pracy. Owocna współpraca powinna przynieść satysfakcję ze współpracy obu parterom.  

 

fot. Jan Zych

1.09.2023 r. Politechnika Krakowska i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie promować nowoczesne rozwiązania i wiedzę w zakresie drogownictwa, a także współdziałać w obszarze badań naukowych, dydaktyki i szkoleń branżowych.

Ze strony Politechniki Krakowskiej współpracę ze Stowarzyszeniem koordynować będzie Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z kierownikiem prof. PK Mariuszem Kieciem na czele.

Całość artykułu

 

 

Na zdjęciu od lewej Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Stowarzyszenia i Rektor PK prof. Andrzej Szarata

W dniu 11 kwietnia 2023 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata podpisał porozumienie o współpracy z firmą Atlas Ward. Firmę reprezentowali: Tomasz Ślęzak – Członek Zarządu Atlas Ward Polska, Piotr Nowak – Dyrektor krakowskiego oddziału Atlas Ward Polska oraz Łukasz Wieruszewski - Manager ds. Rozwoju Biznesu.

Firma Atlas Ward jest czołową firmą budowlaną zajmującą się budownictwem przemysłowym, szczególnie w zakresie magazynów i hal produkcyjnych. Zawsze stawia na innowacyjne rozwiązania łącząc oczekiwania inwestora z najnowszymi trendami w branży.

Głównym celem porozumienia jest swobodna wymiana wiedzy i transfer doświadczeń w obszarze kształcenia, wymiany studenckiej i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Ponieważ WIL kształci zarówno na kierunku budownictwo, jak i transport, dużą szansą na współpracę jest powiązanie naszych kompetencji na etapie projektowania obiektów kierunkując rozwiązania na najbardziej efektywne funkcjonalnie dla inwestora. W efekcie proces optymalizacji obiektu będzie uwzględniał wszystkie aspekty funkcjonalne i techniczne.

Niebagatelną rolę pełnić tutaj będzie wykorzystanie technologii BIM i kompetencji naszego Wydziału w poszczególnych etapach projektowania i wykonawstwa – począwszy od posadowienia, a skończywszy na konstrukcji całego obiektu. W procesie optymalizacji konstrukcji, znaczącą rolę odegra nasze laboratorium wiatrowe.