Porozumienia

15 marca 2023 r. na Sali Senackiej Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata uścisnął dłonie przedstawicielom firmy EIFFAGE Polska Budownictwo S.A. Krzysztofa Stańczuka – Dyrektora Technicznego, Marka Kowalika -  Dyrektora Regionu Południowego, Członka Zarządu. Pan Dyrektor jest absolwenta naszego Wydziału! W spotkaniu brała udział również Pani Maria Jońca - HR Business Partner zajmująca się realizacją celów i strategii biznesowych firmy w obszarze zasobów ludzkich.

Współpraca ma polegać na swobodnej wymianie wiedzy i transferze doświadczeń. Studenci będą mogli odbywać w firmie EIFFAGE praktyki, wizyty zawodowe, wysłuchać przygotowanych przez specjalistów z firmy wykładów i brać udział w organizowanych dla studentów szkoleniach. Współdziałania obejmą pomoc w formułowaniu tematów prac dyplomowych, organizowaniu seminariów i konferencji, prowadzeniu doktoratów wdrożeniowych.

Naukowcy z naszego Wydziału będą prowadzić badania i nadzór naukowy nad działaniami przedsiębiorcy oraz wykonywać na jego potrzeby opracowywania opinii technologicznych.

 

 

zdj. Jan Zych (PK)

20 października 2023 r.  na Wydziale Inżynierii Lądowej PK oficjalnie została otwarta jeszcze jedna sala. Sala nr 119 w dawnym budynku Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Studenci już ją znają, mieli możliwość "testować" salkę podczas zajęć od początku roku akademickiego, natomiast spotkanie z patronem sali, ze względu na liczne obowiązki służbowe obu stron możliwe było dopiero teraz.  

Dzięki wsparciu fundatora - firmie GSBK Biuro Konstrukcyjne powstała kolejna nowoczesna, świetnie wyposażona, ułatwiająca studiowanie salka.

Udane negocjacje pozwoliły również podpisać porozumienia, gdzie stroną jest Wydział IL. Zakres współpracy obejmuje m.in.:

  • organizowanie praktyk dla studentów;
  • wykłady dla studentów ;
  • organizowanie kursów dla pracowników GSBK;
  • proponowanie tematów prac dyplomowych studentom;
  • umożliwienie zatrudnienia absolwentom
  • wspólne seminaria i konferencje;
  • wspólne wnioskowanie o projekty badawcze
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla GSBK

GSBK jest firmą projektową specjalizującą się w projektowaniu konstrukcji obiektów budowlanych różnego rodzaju: żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz tradycyjnych konstrukcji murowych. Działalnością jest ściśle związaną z proponowaną na WIL PK nauką.

Umowa została podpisana w gabinecie JM Rektora prof. Andrzeja Szaraty  przy udziale: Mariusza Szefera i  Magdaleny Grabackiej-Kilarskiej (wspólnicy GSBK), pracownika firmy Pawła Olendera, absolwenta WIL, który odpowiada za kontakty ze studentami,  Dziekana WIL prof. Lucyny Domagały i Prodziekan Doroty Jasińskiej. Na otwarciu salki obecni byli również przedstawiciele Katedry, z której to pracownicy będą korzystać z sali najczęściej - prof. Andrzej Winnicki i prof. Izabela Hager.

 

Zdj. Jan Zych

14 marca 2023 r. w Sali Senackiej PK Prezes Zarządu GT Construction Alan Goss i Dziekan Wydziału IL, prof. A. Szarata podpisali porozumienie o współpracy.

Przedstawiciele firmy GT Construction zaproponowali powołanie Akademii Budowniczego, która ma na celu podniesienie wśród studentów kwalifikacji praktycznych z zakresu budownictwa. W ramach Akademii prowadzone będą dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje naszych studentów.

GT Construction to przedsiębiorstwo, które od 2017 r. kompleksowo realizuje inwestycje budowlane dla zamawiających prywatnych i publicznych. Działalność firmy obejmuje obszary budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i infrastrukturalnego. Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje na terenie całej Polski. GT Construction posiada kilkudziesięcioosobową, profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę inżynierską, dzięki czemu doświadczenie przedsiębiorstwa obejmuje zarówno budowę funkcjonalnych osiedli mieszkaniowych, hal magazynowych, infrastruktury kolejowej i miejskiej, jak również realizację specjalistycznych projektów wspierających ekologię, w tym budowy wież telekomunikacyjnych, linii energetycznych do farm wiatrowych oraz podziemnych zbiorników retencyjnych. Firma została wyróżniona m.in. w Plebiscycie Orły Branży Budowlanej w 2021 i 2022 r. oraz Gazele Biznesu w 2022 r. ⯑