31 травня 2024 р. в деканаті WIL прийом буде тільки в кімнати матеріальної допомоги та заочної форми навчання. Деканат для денної форми навчання та випускників буде закрито.

W dnuaich 15-18 maja 2024 r. odbyło się 16th International Symposium on Human-Induced Vibrations and Seismic Influence on Structures (#HIVIB2024).

Sympozjum miało na celu zgromadzenie naukowców akademickich i specjalistów z zakresu inżynierii lądowej w celu przedstawienia i omówienia #teoretycznych i #eksperymentalnych metod analiz zagadnień dynamicznych konstrukcji inżynierskich. W sympozjum uczestniczyli również nasi studenci.

Organizatorzy przekazuję wyrazy wdzięczności sponsorom za wsparcie, które umożliwiło realizację tego przedsięwzięcia. Ich obecność i zaangażowanie były kluczowe dla sukcesu sympozjum, a mowa o: ABB Ltd., Aspekt Laboratory Ltd., Dewesoft, Envibra Ltd., EC TEST Systems Ltd., ERBET Ltd., MMR Group TransComfort Ltd. oraz REKMA Ltd. Wsparciem w organizacji natomiast służyli: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski.

 

fot. J. Zych

 

Od dnia 31 maja 2024 roku dziekanat ds. studiów niestacjonarnych wraca do pok. 224.

From May 31, 2024, the Dean's Office for part-time studies returns to room 224.

З 31 травня 2024 року деканат заочної форми навчання повертається до кім 224.

Zapraszamy na wykład branżowy z firmą NDI.

W dniu 4 czerwca 2024, godz. 11.00, w sali 406, w ramach ogólnopolskiego programu Builder for the Young Engineers odbędzie się wykład nt. temat: „Narzędzia cyfrowej rewolucji w budownictwie: BIM i Power BI jako klucz do sukcesu”. Wykład skupi się na roli nowoczesnych technologii cyfrowych w budownictwie. Prowadzącym wykład będzie mgr inż. Marcin Majta, BIM Manager w Grupie NDI.

Program i link do rejestracji.

 

Повідомляємо, що з наступного навчального року, тобто 24/25, ми запускаємо заочну інженерну форму навчання українською мовою.