1. dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Witold Cecot
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
 4. prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
 5. prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
 6. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
 7. prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak
 8. prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
 9. prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
 10. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka
 11. prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
 12. prof. dr hab. inż. Artur Radecki - Pawlik
 13. prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina
 14. prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
 15. prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 16. prof. dr hab. inż. Andrzej Truty
 17. prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
 18. prof. dr hab. inż. Lidia Żakowska
 19. dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK
 20. dr hab. inż. Jacek Chmielewski, prof. PK
 21. dr hab. inż. Krzysztof Chudyba, prof. PK
 22. dr hab inż. Wojciech Drozd, prof. PK
 23. dr hab. inż. Janusz German, prof. PK
 24. dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 25. dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK
 26. dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
 27. dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
 28. dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK
 29. dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
 30. dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
 31. dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
 32. dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
 33. dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
 34. dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK
 35. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
 36. dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
 37. dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK
 38. dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
 39. dr hab. inż. Elżbieta Stanaszek -Tomal, prof. PK
 40. dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK
 41. dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK
 42. dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
 43. dr hab inż. Adam Wosatko, prof. PK
 44. dr hab. inż. Bogusław Zając, prof. PK
 45. dr hab inż. Tomasz Zdeb, prof. PK
 46. dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK
 47. dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK

Zaproszeni z głosem doradczym

prof. dr hab. Stanisław Belniak
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
dr hab. inż. Yevhen Aloshynskyi, prof. PK
dr hab. inż. Juliusz Sołkowski, prof. PK