Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

 

DYŻURY Pełnomocnika - wakacyjne (tj. od 10 lipca do 31 sierpnia 2017 r.)

poniedziałki 9.00-10.00

czwartki 9.00-10.00

pokój 400, IV piętro budynku głównego WIL