Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

Dyżury stacjonarne i telefoniczne semestrze zimowym roku akad. 22/23 odbywają się w środy w godzinach 12.45-14.15 w pokoju 400 (budynek główny WIL).

Numer telefonu: 792 955 977

 

The representative of the Dean of the Faculty of Civil Engineering for Student Internship is MSc. Miroslaw Boryczko.

The stationary and telephone duty hours in winter semestr 22/23 academic year will take place on Wednesdays from 12.45 p.m. to 2.15 p.m. in room 400 (IV floor, main building).

Telephone number: 792 955 977