Dyżury stacjonarne i telefoniczne w miesiącu sierpniu 2022 r. (w pok. 400 WIL):
wtorki 8.00-9.00
czwartki 8.00-9.00

numer telefonu: 792 955 977


Duty hours in August, 2022 in room No. 400 (IV floor, main building):

Tuesdays 8:00 am - 9:00 am
Thursdays 8:00 am - 9:00 am

Telephone duty hours at number 792 955 977 also:

Tuesdays 8:00 am - 9:00 am
Thursdays 8:00 am - 9:00 am

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

Dyżury stacjonarne

wtorki 10.00-11.00

czwartki 8.00-9.00

w pok. 400 WIL

Dyżury telefoniczne :

wtorki i czwartki 10.00-11.00 pod numerem telefonu 792 955 977

 

The representative of the Dean of the Faculty of Civil Engineering for Student Internship is MSc. Miroslaw Boryczko.

Duty hours in room No. 400 (IV floor, main building):

Tuesdays 10:00 am - 11:00 am

Thursdays 8:00 am - 9:00 am

Telephone duty hours at number 792 955 977:

Tuesdays 10:00 am - 11:00 am

Thursdays 8:00 am - 9:00 am