Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

 

DYŻURY Pełnomocnika:

poniedziałki 9.00-10.30

czwartki 11.00-12.30

pokój 400, IV piętro budynku głównego WIL