Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

 

DYŻURY Pełnomocnika

w okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.:

poniedziałki 8.00 - 9.00

czwartki 8.00 - 9.00

pokój 400, IV piętro budynku głównego WIL