ZARZĄDZENIE NR 127 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 grudnia 2020 r. znak R.0201.147.2020 w sprawie sposobu przeprowadzania sesji egzaminacyjnych w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.