Informujemy, że pojawił się Komunikat Nr 2 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 29 stycznia 2021 r. znak R.021.13.2021 w sprawie przedłużenia obowiązywania Komunikatu nr 13 Rektora PK z dnia 9 listopada 2020 r., mówiący, że zostaje przedłużone obowiązywanie Komunikatu nr 13 z 9 listopada 2020 r. w sprawie pracy zdalnej do dnia 28 lutego 2021 r.