ZARZĄDZENIE NR 81 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 czerwca 2021 r. znak R.0201.88.2021 w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.