Ogólne zasady dotyczące wykonania pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej i złożenia egzaminu dyplomowego zawarte są w rozdziale VI i II Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 24 kwietnia 2015 r. ze zmianami uchwalonymi przez Senat PK w dniu 26 kwietnia 2017 r.

 1. Wytyczne dotyczące formy i zasad pisania pracy dyplomowej są dostępne w jednostkach dyplomujących.

 2. System zarządzania tytułami prac dyplomowych
  Przed złożeniem pracy dyplomowej, poprawność wersji angielskojęzycznej tytułu pracy musi zostać zatwierdzona. W tym celu, tytuł pracy należy przesłać elektronicznie logując się na stronie tytulpracy.wil.pk.edu.pl (przy pierwszym logowaniu: użytkownik - nr albumu, hasło - nr PESEL).

 3. Akademicki system archiwizacji prac ASAP
  Po uzyskaniu akceptacji pacy dyplomowej przez promotora oraz angielskojęzycznej wersji tytułu pracy, student wykorzystując swoje konto w ASAP, wprowadza tekst pracy w formacie PDF.
  Sposób postępowania w ASAP: http://antyplagiat.pk.edu.pl/.

 4. Komplet dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego należy złożyć do Dziekanatu 14 dni przed egzaminem.

 5. Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Dyplom ukończenia studiów na WIL lub zaświadczenie o ukończeniu studiów można odebrać w Dziekanacie, budynek główny PK, IV p., pokój nr 412b, tel. 12 628-25-32 w godzinach urzędowania Dziekanatu.