W nawiązaniu do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 sierpnia 2018 r. sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej oraz uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 13 grudnia 2017 r. określa się kryteria wyboru LIDERA.